De vraag naar middelbare lastechnici overstijgt het aanbod op dit moment gigantisch. Bedrijven zitten enorm verlegen om geschoolde vakmensen. Het zal dan ook geen probleem zijn om na het volgen van de opleiding 'International Welding Technologist (IWT)', voorheen bekent als 'Middelbare Lastechniek (MLT)', een baan te vinden. Deze opleiding wordt bovendien erkend door het International Institute of Welding en de European Federation for Welding, Joining and Cutting (IIW/EWF). Lijkt het u wat om in de toekomst leiding te kunnen geven bij de voorbereiding, uitvoering en controle van lastechnische werken? Dan raden wij u deze opleiding zeker aan.

 

Inhoud

De opleiding 'International Welding Technologist' is onderverdeeld in een vijftal blokken. Blok 1 tot en met 4 zijn puur theoretisch. Blok 5 behandelt de praktijk. Hiervoor kunt u mogelijk een (gedeeltelijke) vrijstelling krijgen. Dit hangt af van uw ervaring in de verschillende differentiaties (TIG, MIG/MAG, Autogeen en Booglassen/BMBE). De beoordeling hiervan ligt bij de docent.

 

De vijf blokken gaan achtereenvolgens op de volgende thema's in:

1.      Lasprocessen en apparatuur (80 uur)

2.      Materialen en hun gedrag bij het lassen (80 uur)

3.      Constructie en ontwerp (40 uur)

4.      Fabricage en toepassingen (80 uur)

5.      Praktijk (60 uur)

 

In het blok 'Praktijk' doet u praktijkervaring op, op het gebied van de verschillende differentiaties:

 

 • TIG lassen
 • Autogene metaalbewerking
 • MIG/MAG lassen
 • Booglassen met beklede elektroden

 

Daarnaast besteden we tijd aan diverse demonstraties. Indien u reeds in het bezit bent van een NIL-diploma niveau I kunt u vrijstelling krijgen voor het desbetreffende vak. Dit geldt voor de onderdelen Autogeen, BMBE, TIG en MIG/MAG lassen en is ter beoordeling van de docent.

 

Studiemateriaal

Voordat deze opleiding van start gaat, moet u reeds in het bezit zijn van een volledige set IWT boeken. Dit lesmateriaal behoort u zelf te bestellen via de website van het Nederlands Instituut voor Lastechniek (www.nil.nl). Bent u deelnemer van het NIL dan ontvangt u een kortingspercentage. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het NIL.

  

Lesgeld

Blok 1 t/m 4:

Het lesgeld voor de opleiding 'Middelbaar Lastechnicus' cursusjaar 2016-2017 bedraagt  € 4.300,- (0% BTW, Dielemans Technische Opleidingen is niet BTW plichtig aangezien DTO is ingeschreven bij het CRKBO).

Voor de set IWT boeken betaalt u ca. € 510,-.

Indien uw bedrijf deelnemer is van het NIL, kunt u een korting krijgen op de boeken die u via het NIL bestelt. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar het NIL.

Het examengeld wordt direct door het NIL aan de deelnemers gefactureerd. Als indicatieprijs kunt u ca. € 996,- aanhouden. Dit geldt voor het theoretisch gedeelte.

Blok 5:

De praktijklessen bedragen bij volledige deelname € 1100,- (afhankelijk van eventuele vrijstellingen). (0% BTW).

 

Diploma

Examinering en diplomering geschieden volgens de reglementen van het NIL/IIW en leiden tot het NIL diploma Middelbaar Lastechnicus en het IIW diploma International Welding Technologist.

 

Certificatie

 Na tenminste twee jaar praktijkervaring te hebben opgedaan, kan de bezitter van het MLT/IWT diploma een aanvraag indienen (Nederlands Instituut voor Lastechniek) voor certificatie van zijn vakbekwaamheid.  

 

Docenten / Trainers

De docenten die deze opleiding verzorgen, zijn gekwalificeerd en beschikken bovendien over een ruime praktijkervaring en vele jaren met het verzorgen van de opleiding.

 

Studieduur

De blokken 1 tot en met 4 nemen exact één schooljaar in beslag en begint 13 september 2016. Het totaal aantal lesuren bedraagt ca. 340.

De opleiding duurt in totaliteit 1 jaar en 4 maanden, waarbij één maal per week een middag en aansluitend een avond theorieles wordt gegeven. Dit is meestal de dinsdag, soms echter ook donderdag.

 

Toelatingseisen

 • Een diploma van Middelbare Technische School/Middenkader Opleiding niveau 4 (of hoger) in de Werktuigbouwkunde of Metaalkunde.
 • Een diploma van de Schakelcursus Middelbare Lastechnieken.
 • Of een andere gelijkwaardige opleiding. Dit ter beoordeling van de examencommissie IWT.

  

Details

Algemene Voorwaarden: Onze algemene voorwaarden staan vermeld op het aanmeldingsformulier en zijn eveneens op te vragen bij DTO via e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Subsidies: Er bestaan veel regelingen die scholing stimuleren. Onderstaand worden de meest voorkomende subsidievormen weer gegeven. Het is bedoeld ter informatie en er kunnen géén rechten aan ontleend worden. Heeft u vragen over subsidies dan kunt u contact met ons opnemen.

Fiscale Scholingsaftrek Particulieren: Opleidingskosten kunnen veelal (onder voorwaarden) opgevoerd worden bij de belastingaangifte.

Wat kunt u bij de belasting opvoeren? Cursuskosten, lesmateriaal, examenkosten en uitgaven voor vakliteratuur.Of zie www.belastingdienst.nl.

Via brancheverenigingen waarbij uw bedrijf wellicht is aangesloten zijn vaak regelingen die bijdragen in de opleidingskosten.

Voor groothandels zijn via het SOG (www.sog.nl) diverse subsidiemogelijkheden, waarbij niet alleen de cursusprijs gedeeltelijk vergoed wordt maar ook de loon- en reiskosten van deelnemers.

 

Doelgroep

De opleiding 'Middelbaar Lastechnicus/International Welding Technologist' is bedoeld voor iedereen die opgeleid wil worden om leiding te leren geven bij de voorbereiding, uitvoering en controle van lastechnische werken.

 

Resultaat

U bent opgeleid tot Lastechnicus Middenkader en kan binnen een bedrijf verantwoordelijk zijn voor:

De lastechnische aspecten bij:

 

 • de voorbereiding
 • de vervaardiging
 • de kwaliteitsbewaking
 • de lasprocessen

 

Bedrijfstechnische en bedrijfseconomische facetten van het lassen in het productieproces.

Contacten tussen opdrachtgever en eigen bedrijf met betrekking tot het lassen .

 

Vervolgopleiding

Na de opleiding 'International Welding Technologist' zijn uw vaardigheden en kennis (zowel theorie als praktijk) toereikend voor de opleiding 'International Welding Inspection Personnel - level C (IWI-C)'.