Dielemans Technische Opleidingen

 

Opleidingskeuze

 

Dielemans Technische Opleidingen (DTO) kan u helpen met het beste opleidings traject voor u te bepalen, op basis van vooropleiding, ervaring en interesse. Bij de juiste vooropleiding is het mogelijk om direct aan de opleiding International Welding Technologist (IWT) deel te nemen, maar als u nog niet voldoet aan de voorwaarden om te starten met de opleiding IWT dan kan de Schakelcursus International Welding Technologist (S-IWT) een mogelijkheid zijn. Voor studenten met een HBO opleiding is het mogelijk om de opleidinge International Welding Engineer (IWE) te volgen.

 

Een logische stap na een kader opleiding kan de opleiding International Welding Inspection Personnel – level C (IWI-C) zijn. DTO was het eerste opleidingsinstituut dat in 2005 door het NIL voor deze opleiding erkend was en heeft deze opleiding zelfs in samenspraak met het NIL vorm gegeven.

 

Alle kaderopleidingen die door DTO op lasgebied worden verzorgd, zijn door het International Institute of Welding (IIW), de European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF) en het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) erkend en gecertificeerd.