Dielemans Technische Opleidingen

International Welding Technologist (IWT)

De vraag naar middelbare lastechnici overstijgt het aanbod op dit moment gigantisch. Bedrijven zitten enorm verlegen om geschoolde vakmensen. Het zal dan ook geen probleem zijn om na het volgen van de opleiding 'International Welding Technologist (IWT)', voorheen bekent als 'Middelbare Lastechniek (MLT)', een baan te vinden. Deze opleiding wordt bovendien erkend door het International Institute of Welding en de European Federation for Welding, Joining and Cutting (IIW/EWF). Lijkt het u wat om in de toekomst leiding te kunnen geven bij de voorbereiding, uitvoering en controle van lastechnische werken? Dan raden wij u deze opleiding zeker aan.

 

Inhoud

De opleiding 'International Welding Technologist' is onderverdeeld in een vijftal blokken. Blok 1 tot en met 4 zijn puur theoretisch. Blok 5 behandelt de praktijk en wordt in overleg aaneensluitend aan het theorieonderdeel ingepland. Hiervoor kunt u mogelijk een (gedeeltelijke) vrijstelling krijgen. Dit hangt af van uw ervaring in de verschillende differentiaties (TIG, MIG/MAG, Autogeen en Booglassen/BMBE). De beoordeling hiervan ligt bij de docent.

De vijf blokken gaan achtereenvolgens op de volgende thema's in:

1.      Lasprocessen en apparatuur (80 uur)

2.      Materialen en hun gedrag bij het lassen (70 uur)

3.      Constructie en ontwerp (40 uur)

4.      Fabricage en toepassingen (80 uur)

5.      Praktijk (60 uur)

In het onderdeel 'Praktijk' doet u praktijkervaring op, op het gebied van de verschillende differentiaties:

 • TIG lassen
 • Autogene metaalbewerking
 • MIG/MAG lassen
 • Booglassen met beklede elektroden

De praktijkonderdelen worden individueel ingepland. Hierdoor kan het praktijk deel direct na het theoretisch deel van het betreffende lasproces gevolgd worden om de theorielessen te ondersteunen. 

Daarnaast besteden we tijd aan diverse demonstraties. Indien u reeds in het bezit bent van een NIL-diploma niveau I kunt u vrijstelling krijgen voor het desbetreffende vak. Dit geldt voor de onderdelen Autogeen, BMBE, TIG en MIG/MAG lassen en is ter beoordeling van DTO.

 

Studiemateriaal

Voordat deze opleiding van start gaat, dient u in het bezit te zijn van een volledige recente set IWT boeken, die uitgegeven worden door het NIL. Dit studiemateriaal kunt u bij DTO of het NIL bestellen.

 

Lesgeld

Blok 1 t/m 4:

Het lesgeld voor het theoriedeel van de IWT opleiding voor cursusjaar 2024-2025 bedraagt € 5.100,- (ex. BTW). Het is mogelijk om deze opleiding zonder BTW te factureren voor particuliere studenten, vraag naar de mogelijkheden.

De set IWT boeken is te bestellen bij DTO of via de NIL website en bedraagt € 545,- (ex. BTW, cursusjaar 2023-2024). 

Het examengeld voor het cursusjaar 2023-2024 bedraagt € 300,- per hoofdonderwerp (totaal 4 hoofdonderwerpen).  

Blok 5:

De praktijklessen bedragen € 240,- (ex. BTW) per lasproces, waarbij maximaal 4 lasprocessen gevolgd dienen te worden om het IWT diploma te kunnen behalen. Indien vrijstellingen verkregen worden door eerder behaalde certificaties of diploma's, worden voor die lasprocessen geen kosten berekend. 

 

Diploma

Examinering en diplomering geschieden volgens de reglementen van het NIL/IIW en leiden tot het NIL diploma Middelbaar Lastechnicus en het IIW diploma International Welding Technologist.

Alle examenresultaten die leiden tot het diploma moeten behaald zijn binnen 6 jaar gerekend vanaf het eerste examen. Wanneer een kandidaat voor het examen van een hoofdonderwerp zakt, mag hij/zij alleen voor dat hoofdonderwerp, maximaal 2 maal een herexamen afleggen.
Wanneer de kandidaat voor het tweede herexamen eveneens zakt, moet hij voor het betreffende hoofdonderwerp opnieuw de lessen volgen en opnieuw examen afleggen.

 

Certificatie

Na tenminste twee jaar praktijkervaring te hebben opgedaan, kan de bezitter van het MLT/IWT diploma een aanvraag indienen (Nederlands Instituut voor Lastechniek) voor certificatie van zijn vakbekwaamheid. 

 

Docenten / Trainers

De docenten die deze opleiding verzorgen, zijn gekwalificeerd en beschikken bovendien over een ruime praktijkervaring en hebben vele jaren ervaring met het verzorgen van de opleiding.

 

Studieduur

De blokken 1 tot en met 4 nemen exact één schooljaar in beslag en beginnen in september. In februari en juni worden de theorie onderdelen met landelijke NIL examens afgerond. Het (praktijk) blok 5 worden individueel ingepland en kan tijdens of direct na het volgen van het theoretisch deel ingepland worden. Het totaal aantal lesuren bedraagt 340.

De opleiding duurt in totaliteit 1 schooljaar (september - juni), waarbij elke dinsdag van 14.00-21.00 theorieles wordt gegeven. Schoolvakanties worden zoveel mogelijk vrij gepland. 

De studiebelasting bedraagt gemiddeld 15-18 uur per week inclusief de tijd voor het volgen van de lessen.

De startdatum van deze opleiding kunt u vinden in onze opleidingskalender.

 

Toelatingseisen

 • Een diploma van Middelbare Technische School/Middenkader Opleiding niveau 4 (of hoger) in de Werktuigbouwkunde of Metaalkunde.
 • Een diploma van de Schakelcursus Middelbare Lastechnieken.
 • Of een andere gelijkwaardige opleiding. Dit ter beoordeling van de examencommissie IWT.

 

Doelgroep

De opleiding 'Middelbaar Lastechnicus/International Welding Technologist' is bedoeld voor iedereen die opgeleid wil worden om leiding te leren geven bij de voorbereiding, uitvoering en controle van lastechnische werken.

 

Resultaat

U bent opgeleid tot Lastechnicus Middenkader en kan binnen een bedrijf verantwoordelijk zijn voor:

De lastechnische aspecten bij:

 • de voorbereiding
 • de vervaardiging
 • de kwaliteitsbewaking
 • de lasprocessen

Bedrijfstechnische en bedrijfseconomische facetten van het lassen in het productieproces.

Contacten tussen opdrachtgever en eigen bedrijf met betrekking tot het lassen .

 

Vervolgopleiding

Na de opleiding 'Middelbaar Lastechnicus' zijn uw vaardigheden en kennis (zowel theorie als praktijk) toereikend voor de opleiding 'International Welding Inspection Personnel - level C (IWI-C)'.

 

Overige details:

Algemene voorwaarden: Onze algemene voorwaarden staan op onze website vermeld en zijn van toepassing op alle diensten die DTO aanbied. 

Subsidies: Er bestaan veel regelingen die scholing stimuleren, meer informatie kunt u hier vinden.