Schakelcursus International Welding Technologist (SMLT)

 

U wilt zich graag verder ontwikkelen, maar u voldoet nog niet aan de voorwaarden om nu al te starten met de opleiding 'International Welding Technologist (IWT)'. Dan is de 'Schakelcursus International Welding Technologist (S-IWT) / Schakelcursus Middelbare Lastechniek (S-MLT)' een geschikte vooropleiding.

 

Inhoud

In deze theoretische opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wiskunde: aan bod komen onder andere eerste en tweede graadsvergelijkingen, grafieken, lineaire en kwadratische functies.
  • Elektrotechniek: aan de orde komen onderdelen als elektrische spanning, stroom en weerstand, meten van stroom en spanning, elektrolyse en magnetisme.
  • Sterkteleer: denk hierbij aan belasting en spanning, toelaatbare spanning, elasticiteit, belasting op stuik en vlaktedruk.
  • Materialenkennis: het gaat hier over bijvoorbeeld ongelegeerd staal, non-ferro metalen, maar ook kunststoffen en rubbers komen aan bod.
  • Organisatie: soorten en doelstellingen van het bedrijf, structurering van een organisatie en diverse soorten functies die binnen een organisatie aanwezig zijn (zoals technische functies en administratieve functies) passeren de revue.
  • Lezen van constructietekeningen: in een technische functie zult u regelmatig constructietekeningen zien, zoals tekeningen uit de apparatenbouw en staalconstructie. U leert tijdens dit onderdeel tekeningen lezen.
  • Rapportage: dit is een onmiskenbaar onderdeel in elke functie geworden. Daarom komt ook bij de schakelcursus rapporteren aan bod. De onderwerpen die bijvoorbeeld behandeld zullen worden, zijn: het schrijven van een korte zakelijke brief, het opstellen van een kort rapport, het opstellen van een uitgebreid rapport naar aanleiding van een onderzoek.

 

Studiemateriaal

Voordat deze opleiding van start gaat, dient u in het bezit te zijn van een volledige recente set S-IWT / S-MLT boeken, die uitgegeven worden door het NIL. Dit studiemateriaal kunt u bij DTO of het NIL bestellen. 

 

Lesgeld

Het lesgeld voor de 'S-IWT / S-MLT ' voor cursusjaar 2023-2024 bedraagt € 2.395,- (0% BTW, Dielemans Technische Opleidingen is niet BTW plichtig aangezien DTO is ingeschreven bij het CRKBO).

Voor de set S-IWT boeken (die bij DTO of het NIL te bestellen zijn) betaalt u voor de recente set boeken € 370,60 (gebaseerd op NIL prijzen in 01-2023). 

Het examengeld wordt direct door het NIL aan de deelnemers gefactureerd. Het examengeld voor het cursusjaar 2022-2023 bedraagt € 415,- voor een volledig examen.

 

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een examen in de vakken Elektrotechniek, Wiskunde (deze vinden in januari plaats). Materialenkennis, Sterkteleer, Tekening lezen Organisatie (deze vinden in juni plaats). Het vak Rapportage wordt afgesloten met een individuele opdracht. Deze examens staan onder toezicht van het NIL.

 

Studieduur

De 'Schakelcursus International Welding Technologist' loopt van eind september tot en met begin juni en wordt gegeven op dinsdagavond (lestijden van 17.30 – 21.00).

De startdatum van deze opleiding kunt u vinden in onze opleidingskalender.

 

Toelatingseisen

Om deel te mogen nemen aan de opleiding 'Schakelcursus International Welding Technologist' moet u minimaal in het Leerlingwezen een diploma hebben behaald (Kenteq), aangevuld met enkele lashandvaardigheidsdiploma's (NIL). Met een gelijkwaardig diploma kunt u eveneens worden toegelaten, maar dat is ter beoordeling van de docent. Verder is kennis van wiskunde en technisch inzicht zeer gewenst.

 

Doelgroep

De 'Schakelcursus Middelbare Lastechniek' is bedoeld voor iedereen die de ambitie heeft door te stromen naar de opleiding 'Middelbaar Lastechnicus' (International Welding Technologist) maar nog niet voldoet aan de toelatingseisen.

 

Resultaat

Na het succesvol afronden van deze opleiding (een positief resultaat voor het examen) heeft u een goede basis ontwikkeld om de opleiding 'International Welding Technologist' te volgen. Uw kennis op het gebied van elektroleer, sterkteleer, materialenkennis, organisatie, wiskunde en rapporteren is vergroot en daarnaast bent u in staat om constructietekeningen te lezen.

 

Vervolgopleiding

Het NIL erkent de 'Schakelcursus International Welding Technologist' als toelating voor de opleiding 'International Welding Technologist'.

 

Overige details:

Algemene voorwaarden: Onze algemene voorwaarden staan op onze website vermeld en zijn van toepassing op alle diensten die DTO aanbied. 

Subsidies: Er bestaan veel regelingen die scholing stimuleren, meer informatie kunt u hier vinden.