Dielemans Technische Opleidingen

Visueel lasinspecteur VT-w level 1

DTO zal binnenkort starten met het verzorgen van opleidingen VT-w level 1, zie de opeidingskalender voor details.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met DTO.