Dielemans Technische Opleidingen

DTO is lid van het NRTO en zowel de gedragscode als de algemene voorwaarden worden door DTO gehanteerd: 
Gedragscode NRTO leden Algemene voorwaarden NRTO Privacy policy Klachtenregeling